Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho phép sử dụng tên địa danh Nhân Hậu để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu”

Làng nghề Hà Nam Cá kho Nhân Hậu  
Cho phép sử dụng tên địa danh Nhân Hậu để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu”

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 1921/UBND-NN&TNMT về việc cho phép sử dụng tên địa danh Nhân Hậu để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu”. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu (được thành lập theo Quyết định số 6100/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân) được phép sử dụng tên địa danh “Nhân Hậu” để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu tập thể.

Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh cá kho Nhân Hậu có trách nhiệm làm thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu tập thể trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp văn bằng bảo hộ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu tập thể “cá kho Nhân Hậu” và quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể sau khi được cấp văn bằng bảo hộ./.