Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nhà nghiên cứu Israel phát triển phương pháp AI để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng

Tin tức sự kiện  
Các nhà nghiên cứu Israel phát triển phương pháp AI để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng

http://www.vista.gov.vn