Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các công ty khởi nghiệp công nghệ Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Các công ty khởi nghiệp công nghệ Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam

Ngày 5/4/2023, 12 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ của Hàn Quốc đã đến TP. Hồ Chí Minh để giới thiệu những công nghệ, sản phẩm, giải pháp trong nhiều lĩnh vực. Đây là sự kiện kết do Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ đầu tư mạo hiểm VSV Capital tổ chức, nhằm hỗ trợ liên kết các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác.


https://www.vista.gov.vn/