Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bỏ thuốc lá sớm liên quan đến tỷ lệ sống sót được cải thiện cho những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi

Tin tức sự kiện  
Bỏ thuốc lá sớm liên quan đến tỷ lệ sống sót được cải thiện cho những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi

Theo một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Harvard T.H. Chan School of Public Health. So với những người chưa bao giờ hút thuốc và đang được điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC), những người đang hút thuốc có tỷ lệ tử vong là hơn 68% và những người từng hút thuốc có tỷ lệ tử vong cao hơn 26%.


https://www.vista.gov.vn/