Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tin tức sự kiện  
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác bảo hành sản phẩm, tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng.

Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng còn dễ dãi trong lựa chọn mua hàng, tạo cơ hội cho hàng hóa kém chất lượng xuất hiện, một số tổ chức, cá nhân kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, lợi dụng kẽ hỡ pháp luật và sự thiếu hiểu biết, thiếu thận trọng của người tiêu dùng để thu lợi bất chính. Đồng thời, việc xuất hiện các hành vi, thủ đoạn sản xuất, kinh doanh mới, đa dạng, phức tạp; kinh doanh hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, phức tạp..., gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh, xử lý.

Để nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Các ngành tổ chức Chương trình “Ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng" với các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa, nhằm tạo cơ hội để người tiêu dùng được tham quan, mua sắm, sử dụng các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, được hưởng thụ cácưu đãi của nhà sản xuất.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường tỉnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm triển khai thực hiện.

1. Kết quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hoặc đột xuất. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Kết hợp giữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hằng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường các phương tiện đo, định lượng hàng đóng gói sẵn, nhãn hiệu được bảo hộ đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm giải quyết các phản ánh, khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hiệu được bảo hộ... để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ năm 2011 đến năm 2021, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã thanh tra chuyên ngành với 42 cuộc thanh tra đối với 548 cơ sở; Kết quả đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức và cá nhân. Tổng số tiền phạt gần 70 triệu đồng. Các hành vi sai phạm bao gồm: Đo lường trong kinh doanh xăng dầu; Ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn áp dụng; Ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa; Đo lường đối với huyết áp kế.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở khoa học và công nghệ) đã tổ chức kiểm tra 49 cuộc đối với 457 cơ sở. Kết quả đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức và 03 cá nhân. Tổng số tiền phạt gần 27 triệu đồng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực như tiêu chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa: xăng dầu; khí gas hóa lỏng; mũ bảo hiểm; cân các loại; đồng hồ nước; thiết bị điện, điện tử; vàng trang sức mỹ nghệ; các lĩnh vực khác như: đo lường, ghi nhãn hàng đóng gói sẵn (xi măng đóng bao, thức ănchăn nuôi); an toàn kiểm soát bức xạ, sở hữu công nghiệp, quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi...

2. Tồn tại, hạn chế

-Việc lạm dụng từ ngữ để quảng cáo cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ vẫn còn xảy ra ở nhiều loại hàng hóa, dịch vụ.

- Loại hàng hóa nào phải bắt buộc bảo hành vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể.

- Nhiều người tiêu dùng chưa nhận biết đầy đủ được quyền lợi của mình khi đi mua sắm và quyền lợi chính đáng đó được pháp luật bảo vệ;

- Người tiêu dùng chưa quan tâm đến việc lấy hóa đơn, kiểm tra, xem xét hàng hóa trước khi nhận hàng nên không có cơ sở để giải quyết khi sự cố xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng xảy ra.

3. Đề xuất giải pháp

- Cấp có thẩm quyền quản lý ban hành quy định danh mục hàng hóa bắt buộc bảo hành.

- Các ngành cần phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minhbạch và đa dạng hóaphương thức truyền thông.

- Các cấp, ngành sẽ tăng cường tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho những đối tượng quản lý Nhà nước và doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm; tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kịp thời kiến nghị cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản về chính sách bảo vệ người tiêu dùng phù hợp với chính sách của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.

- Duy trì thực hiện cân đối chứng về đo lường nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tin trung thực về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, có trách nhiệm trong giao dịch với người tiêu dùng. Có các chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.

- Hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín, nói không với hàng hóa vi phạm đặc biệt là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Khi mua hàng hóa yêu cầu bên bán hàng cung cấp hóa đơn; cam kết thu hồi,bồi thường trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, cần có sự chung tay vào cuộc của tất cả các ngành; sự tham gia hợp tác, hỗ trợ của tất cả các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.


Bản tin Khoa học và Công nghê