Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản đồ phân tử đầu tiên mô tả sự phát triển tiểu não của người

Tin tức sự kiện  
Bản đồ phân tử đầu tiên mô tả sự phát triển tiểu não của người

Tiểu não, một cấu trúc chính trong phần não sau của con người, là yếu tố quan trọng nhất cho phép một số chức năng vận động, cùng với nhận thức, điều chỉnh cảm xúc và xử lý ngôn ngữ. Tuy nhiên, so với vỏ não, cấu trúc này vẫn còn được nghiên cứu tương đối ít và sự phát triển của nó theo thời gian vẫn chưa được hiểu rõ.


https://www.vista.gov.vn/