Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chứ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Chi tiết:
Sở KH&CN Hà Nam
Tin liên quan