Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10

Tuần từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  29/9

 

 

 

Thứ 3

Ngày 30/9

8h. Tại Tổng cục TCĐLCL, Số 8 Hoàng Quốc Việt. Hà Nội. Dự HN KPI

 

 

Thứ 4

Ngày 01/10

 

 

 

Thứ 5

Ngày 02/10

 

 

 

Thứ 6

Ngày 03/10

 

 

 

Thứ 7

Ngày 04/10

7h45 Dự lễ khai giảng Trường ĐHCN Hà Nội, tại TP Phủ Lý, Hà Nam

 

 

CNhật

Ngày 05/10