Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 28.7 đến ngày 03 tháng 8

Tuần từ ngày 28.7 đến ngày 03 tháng 8

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  28/7

 

 

 

Thứ 3

Ngày 29/7

 

 

 

Thứ 4

Ngày 30/7

 

 

 

Thứ 5

Ngày 31/7

 

 

Thứ 6

Ngày 01/8

 

 

Thứ 7

Ngày 02/8

8h. Dự chương trình Café Doanh nhân số 2. Tại Trung tâm TM Hải Đăng

1h45. Dự HN làm việc với Đoàn công tác của đòng chí Tổng Bí thư ngày 02/8/2014. Tại Hội trường UBND tỉnh.

 

Chủ nhật

Ngày 03/8