Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11

Tuần từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  27/10

 

 

 

Thứ 3

Ngày 28/10

8h30 dự HN Tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ. Tại Trụ sở Bộ KHCN

 

 

Thứ 4

Ngày 29/10

8h dự diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam – ASOCIO 2014. Tại Số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

 

 

Thứ 5

Ngày 30/10

8h30 Dự Hội thảo: “Xây dựng xã hội các bon thấp – chính sách thúc đẩy công nghệ biến đổi khí hậu”.

Tại Trần Duy Hưng, Hà Nội

 

 

Thứ 6

Ngày 31/10

 

 

 

Thứ 7

Ngày 01/11

 

 

 

CNhật

Ngày 02/11