Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8

Tuần từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  25/8

Dự Hội thảo hướng dẫn về cuộc thi sáng chế năm 2014. Tại Đống đa – Hà Nội

 

 

Thứ 3

Ngày 26/8

 

 

 

Thứ 4

Ngày 27/8

 

 

 

Thứ 5

Ngày 28/8

8h Dự Hội thảo KH ứng dụng công nghệ trong bảo quản, sơ chế và chế biến nông sản. Tại Sở KH CN Hải Dương

 

 

Thứ 6

Ngày 29/8

 

 

 

Thứ 7

Ngày 30/8

 

 

 

CNhật

Ngày 31/8