Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11

Tuần từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  24/11

8h Dự hội thảo quốc tế “Hoàn thiện hệ thống kê, đánh giá, đo lường KH&CN, đổi mới sáng tạo. Tại Hà Nội

 Dự hội thảo quốc tế “Hoàn thiện hệ thống kê, đánh giá, đo lường KH&CN, đổi mới sáng tạo. Tại Hà Nội

 

Thứ 3

Ngày 25/11

8h Dự hội thảo quốc tế “Hoàn thiện hệ thống kê, đánh giá, đo lường KH&CN, đổi mới sáng tạo. Tại Hà Nội

 

 

Thứ 4

Ngày 26/11

8h Dự Đại hội Hội nuôi ong, Tại Liên đoàn lao động tỉnh

 

 

Thứ 5

Ngày 27/11

 

 

 

Thứ 6

Ngày 28/11

 

 

 

Thứ 7

Ngày 29/11

8h Dự HTKH Danh nhân Bùi Văn Dị trong lịch sử - Văn hóa. Tại trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn

13h30 dự HT khoa học. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

CNhật

Ngày 30/11