Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9

Tuần từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  22/9

 

 

 

Thứ 3

Ngày 23/9

7h30. Làm việc với BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tại UBND tỉnh.

 

 

Thứ 4

Ngày 24/9

8h Tại Công ty Điện lực. Dự HN triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa

 

 

Thứ 5

Ngày 25/9

 

 

 

Thứ 6

Ngày 26/9

 

 

 

Thứ 7

Ngày 27/9

 

 

 

CNhật

Ngày 28/9