Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9

Tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  15/9

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/9

 

 

 

Thứ 4

Ngày 17/9

 

 

 

Thứ 5

Ngày 18/9

7h30, Tại nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Dự HN triển khai Kế hoạch, hướng dẫn về ĐH Đảng bộ các cấp.

 

 

Thứ 6

Ngày 19/9

 

 

 

Thứ 7

Ngày 20/9

7h. Dự HN tham quan mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tại Khách sạn Hòa Bình

 

 

CNhật

Ngày 21/9