Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10

Tuần từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  13/10

 

 

 

Thứ 3

Ngày 14/10

8h Nghe nói chuyện chuyên đề, Tại HT UBND Thành phố Phủ Lý

 

 

Thứ 4

Ngày 15/10

9h. Dự lễ khai giảng trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nam. Tại nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh.

7h30. Dự HN sơ kết 9 tháng Tại UBND tỉnh.

 

 

Thứ 5

Ngày 16/10

14h Dự Hội thảo KH. Tại trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn,

 

 

Thứ 6

Ngày 17/10

 

 

 

Thứ 7

Ngày 18/10

 

 

 

CNhật

Ngày 19/10