Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11

Tuần từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  10/11

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/11

 

17h30 dự gặp mặt thân mật Ông Trần Xuân Lộc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

 

Thứ 4

Ngày 12/11

 

 

 

Thứ 5

Ngày 13/11

Dự HN phát triển thị trường CN và DN KH&CN.

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dự HN phát triển thị trường CN và DN KH&CN. TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

Thứ 6

Ngày 14/11

Dự HN phát triển thị trường CN và DN KH&CN.

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

 

Thứ 7

Ngày 15/11

 

14h Dự lễ đón nhận Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho sản phâm cam của huyện Cao Phong.

Tại HT nhà văn hóa huyện Cao Phong, Hòa Bình

 

CNhật

Ngày 16/11

8h  Dự lễ đón nhận Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho sản phâm cam của huyện Cao Phong.

Tại HT nhà văn hóa huyện Cao Phong, Hòa Bình