Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 9

Tuần từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 9


Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  01/9

 

 

 

Thứ 3

Ngày 02/9

 

 

 

Thứ 4

Ngày 03/9

 

 

 

Thứ 5

Ngày 04/9

 

14h Dự Hội thảo Đổi mới quy định về bộ máy tổ chức của các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về KHCN ở địa phương. Tại Bộ KHCN

 

Thứ 6

Ngày 05/9

7h: Dự lễ Khai giảng năm học 2014-2015 tại trường THCS Trần Phú

 

 

Thứ 7

Ngày 06/9

7h30: Dự hội nghị tập huấn Luật Đầu tư công và triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ  về xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, tại Hội trường UBND tỉnh

 

 

CNhật

Ngày 07/9