Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8

Tuần từ ngày  11 đến ngày 17 tháng 8

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày  11/8

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/8

8h30. Dự HN ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn bưu chính viễn thông. Tại UBND tỉnh

 

 

Thứ 4

Ngày 13/8

 

 

 

Thứ 5

Ngày 14/8

 

 

Thứ 6

Ngày 15/8

 

 

Thứ 7

Ngày 16/8

 

 

 

CNhật

Ngày 17/8