Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuần từ 21.7 đến ngày 27 tháng 7

Tuần từ 21.7 đến ngày 27 tháng 7

 

Thứ,  ngày, tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 21/7

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/7

8h-16h: Dự Hội thảo Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phú Quốc” cho sản phẩm nước mắm và kinh nghiệm đăng ký ở châu Âu, tại Khách sạn Lakeside – 23 Ngọc khánh- Quận Ba Đình – Hà Nội.

 

 

Thứ 4

Ngày 23/7

 

 

 

Thứ 5

Ngày 24/7

 

 

 

Thứ 6

Ngày 25/7

 

 

 

Thứ 7

Ngày 26/7

 

 

 

CNhật

Ngày 27/7