Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

1. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố đã được tiếp nhận hoặc trường hợp bản công bố đã được tiếp nhận bị thất lạc, hư hỏng và cơ sở có nhu cầu tiếp nhận lại, cơ sở thực hiện công bố lại theo trình tự, thủ tục quy định tại mục 5. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng.

2. Số thứ tự lần tiếp nhận trong bản công bố được đánh liên tục từ lần xác nhận và đóng dấu tiếp nhận đầu tiên đến các lần tiếp nhận công bố lại tiếp theo.