Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
08/05/2024
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
04/05/2024
Công tác truyền thông KH,CN&ĐMST đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về chính sách mới, các thành tựu KH&CN; truyền thông những cách làm hay, mô hình tốt cũng như đưa ra phân tích, đóng góp về mặt chính sách cho sự phát triển chung của ngành KH&CN. “Thời gian tới, cần có sự phối hợp hiệu quả chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị đầu mối và các cơ quan thông tấn báo chí để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, qua đó thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST phát triển mạnh mẽ hơn”
22/04/2024
Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, vai trò của sở hữu trí tuệ cũng ngày càng được rõ nét và cho thấy là một yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế sáng tạo, đặc biệt là khi nhìn qua lăng kính thúc đẩy việc đạt được các SDG. Sở hữu trí tuệ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự đổi mới, là công cụ bảo vệ quyền lợi của các chủ thể sáng tạo, nhà đầu tư, khuyến khích môi trường cạnh tranh lành mạnh.
15/04/2024
Sở Khoa học và công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ cho DNNVV và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
26/03/2024
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ XVII là sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh trao đổi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo xây dựng nhà sáng tạo trong tương lai.
22/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị đơn vị, trong phạm vi quản lí của mình, rà soát, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức.
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024, với mục đích tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia những Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
07/03/2024
Nhằm tôn vinh vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế- xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là " Ngày SHTT thế giới" với chủ đề năm 2024 là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.
07/03/2024
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2024.
28/02/2024
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2024,
22/02/2024
Thực hiện công văn 511/VPUB-VXNV ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng uỷ ban nhân tỉnh về triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện hai văn bản nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương
18/01/2024
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực đa ngành mới được hình thành, tăng cường tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ quốc gia.
12345
Previous Page 1-15 Next Page