Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các tổ chức KHCN Liên hiệp hội khoa học  
24/05/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6163/VPCP-KG ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý hằng năm tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên phạm vi toàn quốc
20/10/2015
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam; sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; sự nhất trí cao của các hội thành viên, hội viên và đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Hà Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tập trung trí tuệ, nắm bắt thuận lợi, năng động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội lần thứ nhất đã đề ra, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội.
16/07/2015
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu và áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015.
16/07/2015
Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Văn bản số 6163/VPCP-KG ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc;
13/07/2015
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015
26/09/2014
Về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 (2013-2014)
08/08/2014
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014
08/08/2014
Tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014 - 2015)
30/09/2011
VỀ THỂ LỆ CUỘC THI VÀ HỒ SƠ THAM GIA
31/08/2011
Mời tham gia