Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12

Lịch tuần từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
30/11/2015

Lãnh đạo dự kỳ hop thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII

 

Thứ ba
01/12/2015

 

 Lãnh đạo và trưởng  các phòng ban Dự họp nội dung chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ chính trị tại HT 101

Thứ tư
02/12/2015

 

 19h 30 : Lãnh đạo Dự lễ khai mạc Hội chợ công thương ĐBSH Hà Nam năm 2015

Thứ năm
03/12/2015

   

Thứ sáu
04/12/2015

   

Thứ bảy
05/12/2015

   

Chủ nhật
06/12/2015