Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12

Lịch tuần từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12

 

 

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
07/12/2015

8h  Tại Khách sạn Công đoàn VN, số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Lãnh đạo dự Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu KH "Yêu cầu và cơ chế minh bạch hóa các biện pháp kỹ thuật trong các FTAs của VN với các đối tác và đề xuất giải pháp áp dụng tại VN. 

 

Thứ ba
08/12/2015

8h Tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lãnh đạo dự Hội thảo đánh giá 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 50-CT/TW  về công nghệ sinh học (Giám đốc dự)

 

Thứ tư
09/12/2015

8h30 Tại Hội trường UBND xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, Lãnh đạo dự Hội thảo thực hiện đề tài tại xã Mộc bắc(Giám đốc,  p. QLKH dự)

 

14h Tại phòng họp 321, UBND tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo dự HN nghe báo cáo quy hoạch và đề án PT khu NN ứng dụng CN cao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Họp Hội đồng tự đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2015 (Lịch dự kiến)

Thứ năm
10/12/2015

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2015(lịch dự kiến)

 

Thứ sáu
11/12/2015

   

Thứ bảy
12/12/2015

   

Chủ nhật
13/12/2015