Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52/2016 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52/2016 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016)


Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

19/12/2016

8h00

Giao ban cơ quan

Giám đốc

 

 

Hội trường T1

Thứ 3

20/12/2016

7h30

 Dự HN Học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

 

 

Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

16h

Dự hội đồng KH&CN xét giao trực tiếp Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ úng dụng CN cho dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản và nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Hà Nam (chương trình NTMN)

 

 

 

phòng 702, Bộ KH&CN

Thứ 4

21/12/2016

 

Dự HN Học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

 

 

Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Thứ 5

22/12/2016

Trong ngày

Tổ chức thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim

Công đoàn Sở

 

 

 

Thứ 6

23/12/2016