Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

25/12/2017

7h30

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

 

Hội trường tầng I

Thứ 3

26/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/12/2017

8h30

 Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện nghiên cứu và phát triển vùng

Đ/c Nhiên

PGĐ Sở dự

 

 

 

Hội trường 204, Bộ Khoa học và Công nghệ

8h

Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017

 

 

 

 

Hội trường tầng 5 Thanh tra tỉnh

8h

 Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

 

 

 

 

Hội trường tầng 6.

14h

 Dự Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Môi trường xanh Green Vina

 

 

 

 

Hội trường tầng II, Sở Tài nguyên và Môi trường, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Thứ 5

28/12/2017

Cả ngày

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ với các địa phương

 

 

 

 

Tại UBND tỉnh

Thứ 6

29/12/2017

8h

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ với các địa phương

 

 

 

Tại UBND tỉnh

14h

 Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

 

 

Tại Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nam 

14h

  Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, sơ kết thực  hiện Nghị định 152.2017.NĐ-CP và Nghị định 02/2016.NĐ-CP

 

 

 

Tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

Thứ 7

30/12/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

31/12/2017