Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51/2016 (Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51/2016 (Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016)


Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

12/12/2016

8h00

Giao ban cơ quan

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/12/2016

8h00

Thẩm định an toàn bức xạ tại bệnh xá Bộ chỉ huy QS tỉnh

Phòng QLCN

 

 

 

7h30

 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 29, QĐ số 30 của BCH TW khóa XII.

Đ/c Quỳnh PGĐ; Hạnh

 

 

Tại Hội trường Cục Thống kê.

7h30

Hội nghị khách hàng tiềm lực

Đ/c Thường

 

 

HT UBND thành phố phủ lý

Thứ 4

14/12/2016

8h00

Dự HN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Kinh tế nhành năm 2016. Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Đ/c Giám đốc

 

 

 

 

14h

Dự HN giao ban kế hoạch năm 2017

 

 

 

UBND tỉnh

Thứ 5

15/12/2016

 

Làm việc với Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam

Đ/c Giám đốc; Phòng QLKH

 

 

 

Thứ 6

16/12/2016

 

Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị triển khai dự án Mô hình  Dê trang trại, Dê thương phẩm tại Kim Bảng

 

 

Đ/c Giám đốc

Xã Ngọc Sơn