Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50/2016 (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50/2016 (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016)


Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

05/12/2016

8h

Làm việc với đoàn Thanh tra tài chính

Đ/c Thành, Sâm

 

 

 

Thứ 3

06/12/2016

Cả ngày

 Dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại UBND tỉnh

Giám đốc

 

 

 

Thứ 4

07/12/2016

Cả ngày

 Dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại UBND tỉnh

Giám đốc

 

 

 

Thứ 5

08/12/2016

 

Dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại UBND tỉnh.

Giám đốc

 

 

 

8h

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức và kĩ năng đổi mới sáng tạo trong phát triển thị trưởng công nghệ

Phòng QLCN&ANTBX

 

 

HT tầng 6

14h

 Dự HN nghe CTCP Môi trường Hà Nam báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp xử lý môi trường

Đ/c Quỳnh- PGĐ

 

 

Sở xây dựng

Trong ngày

Dự Hội thảo Phổ biến cơ chế quản lý và công tác tài chính kế toán của Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025.

Giám đốc, đ/c Thành, Biên, Út, Hoa

 

 

 Hà Nội

Thứ 6

09/12/2016