Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

11/12/2017

8h

 Họp giao ban cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

 

 

Tại Hội trường tầng I

13h30

Dự khai mạc và tổng kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Hà Nam năm 2017-2018.

 

 

 

Tại THPT Lý Thường Kiệt

Thứ 3

12/12/2017

8h

Dự Hội nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: (Gói thầu số 10) Xây dựng Trạm xử ký nước rỉ rác thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bãi chôn rác thải hợp vệ sinh xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm.

Đ/c Nhiên PGĐ

 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường

14h

Hội nghị thảo luận cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký mã số, mã vạch và in tem, nhãn truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác sản phẩm nông nghiệp sạch trên đại bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2018.

 

 

 

Tại Hội trường tầng I

Thứ 4

13/12/2017

8h

Dự Hội nghị giao kế hoạch năm 2018.

Đ/c Giám đốc Sở

 

 

Tại UBND tỉnh

15h

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua kinh tế  ngành.

 

 

 

Tại Hội trường tầng I.

Thứ 5

14/12/2017

Cả ngày

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác giá trị nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Chuyên ngành

 

 

 

 

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân LĐ quản lý năm 2017.

 

 

 

Hội trường tầng I

Thứ 6

15/12/2017

8h

Họp Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh.

 

 

 

Hội trường tầng I

Cả ngày

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác giá trị nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Chuyên ngành

 

 

 

8h

Dự Hội nghị đối thoại về pháp luật Đất đai; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

 

 

Tại Khách sạn Hòa Bình, tỉnh Hà Nam. 

 

8h

Dự Hội nghị đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019, giai đoạn 2017-2019.

 

Đ/c Quỳnh PGĐ, đ/c Út Chủ tịch công đoàn.

 

 

Tại Hội trường H, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Thứ 7

16/12/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/12/2017