Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

04/12/2017

8h

 Họp giao ban cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

 

 

Tại Hội trường tầng I

Thứ 3

05/12/2017

 8h

Dự kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

 

 

8h

Dự Hội nghị về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

 

Đ/c Quỳnh PGĐ

P. Quản lý Chuyên ngành.

 

Tại khách sạn Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

 9h30

Làm việc với Cục phát triển thị trường Doanh nghiệp KHCN.

Đ/c Quỳnh PGĐ

P. Quản lý CN&TTCN

 

Hội trường tầng I.

Thứ 4

06/12/2017

Cả ngày

Dự họp Hội đồng nhân dân.

Đ/c Giám đốc Sở

 

 

 

 

Thứ 5

07/12/2017

Cả ngày

Dự họp Hội đồng nhân dân.

Đ/c Giám đốc Sở

.

 

 

14h

Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối.

 

 

 

Hội trường tầng I

Thứ 6

08/12/2017

 

Dự họp Hội đồng nhân dân.

Đ/c Giám đốc Sở

 

 

 

 8h

Dự Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự.

Đ/c Quỳnh PGĐ, đ/c Hạnh CVP.

 

 

 Tại Sở Tư Pháp

8h

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm.

 

 

 

Tại Phòng họp 309 - UBND tỉnh

 

Báo cáo cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch.

 

 

 

 

Thứ 7

09/12/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/12/2017