Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2016 (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2016 (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016)


Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

21/11/2016

8h00

Giao ban cơ quan

 

Giám đốc

 

 

 

Chiều

- 14h Hội nghị triển khai đề án của Mặt trận Tổ quốc về nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở họp đánh giá công chức, bình xét thi đua khen thưởng

Đ/C Quỳnh

 

Giám đốc

 

Thứ 3

22/11/2016

8h

 

- Dự lớp tập huấn nghiệp vụ thống kế năm 2016.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở họp bình xét thi đua năm 2016; Các Chi bộ họp đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Đ/c Phương

 

 

Hà Nội

Thứ 4

23/11/2016

 

Văn phòng sở tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, đánh giá đảng viên và kết quả bình xét thi đua cuối năm chuẩn bị họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng

 

 

 

 

Thứ 5

24/11/2016

7h30

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới

 

 

 

Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh

14h

Họp hội đồng thi đua, khen thưởng năm 2016

Giám đốc

 

 

Hội trường T1

Thứ 6

25/11/2016

8h

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý Sở KHCN

Giám đốc

 

 

Hội trường T1

14h

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Sở KHCN

Đ/c Bí Thư

 

 

Hội trường T1