Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

27/11/2017

 8h00

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

 

Hội trường tầng I

Thứ 3

28/11/2017

Cả ngày

Kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Lục

Chi cục

 

 

 

huyện Bình Lục

8h

Tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu cho các Sở ban, ngành, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh

Phòng Quản lý Chuyên ngành

 

 

 

Hội trường tầng 6

Thứ 4

29/11/2017

Cả ngày

 Dự Hội nghị học tập, quán triệt NQ Hội nghị Trung ương 6, khóa XII...

Lãnh đạo Sở,

Trưởng, phó các phòng, ban các đơn vị thuộc sở

 

Tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Thứ 5

30/11/2017

8h

 Dự Hội nghị học tập, quán triệt NQ Hội nghị Trung ương 6, khóa XII...

Lãnh đạo Sở,

Trưởng, phó các phòng, ban các đơn vị thuộc sở

 

Tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

14h

Tổ chức Hội nghị xét duyệt sáng kiến các Sở ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phòng Quản lý Chuyên ngành

 

 

Hội trường tầng I

8h

Dự Hội nghị triển khai Bộ Luật Hình sự.

Đ/c Quỳnh PGĐ

 

 

Tại Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp

9h

Làm việc về các nội dung liên quan đến Phát triển DNKH&CN, (Đoàn công tác của Cục Phát triển thị trường và DNKHCN)

 

 

 

 

Thứ 6

01/11/2017

8h

 Dự Hội thảo đánh giá kết quả Cuộc Thanh tra chuyên đề 2017 về An toàn bức xạ, hạt nhân.

Đ/c Quỳnh PGĐ

Thanh tra sở

 

Tại Khách sạn La thành-Quận Ba Đình-Hà Nội

8h30

 Dự Hội thảo góp ý dự thảo lần thứ 4 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chứng nhận Gạo Việt Nam.

 

 

 

Tại Ba Đình - Hà Nội.

7h30

Dự Hội nghị báo cáo viên.

Đ/c Hạnh Chánh văn phòng

 

 

Tại trụ sở Tỉnh ủy

Thứ 7

02/11/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

03/11/2017