Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

20/11/2017

8h00

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

 

Hội trường tầng I

9h00

Tổ chức Hội nghị làm việc với Công ty Ấn độ về mô hình làng thông minh

Giám đốc Sở

 

 

 

Hội trường tầng I

7h30

Dự lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Đ/c Quỳnh -PGĐ

 

 

 

Trường chuyên

 Biên Hoà

Thứ 3

21/11/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/11/2017

 

 Dự Hội thảo kinh nghiệm giám sát, đánh giá tổ chức nghiên cứu của quốc tế và hiện trạng giám sát, đánh giá ở Việt Nam.

 

 

 

Tại Hà Nội

Thứ 5

23/11/2017

 

 Dự Hội thảo Truyền thông về Ứng dụng và đổi mới Công nghệ.

 

 

 

Tại Hải Châu-TP Đà Nẵng.

8h30

Dự Hội thảo các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu  hoạt động đốt ngoài trời

Phòng QLKH

 

 

Nhà khách Văn phòng QH - Hà Nội

8h30

Dự Hội nghị triển khai thực hiện NĐ số 54.2016.NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

 

 

 

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

7h30

Kiểm tra và phân loại sức khoẻ cán bộ

Ban lãnh đạo Sở

 

 

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam

7h30

Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2017

 

 

 

Tại Khu nhà A, trụ sở Tỉnh ủy.

14h

 Dự lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Út, Mai

 

 

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ 6

24/11/2017

 

 Dự lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Út, Mai

 

 

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ 7

25/11/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/11/2017