Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

15/01/2018

8h

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

Hội trường tầng I

7h30

  Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Đ/c Quỳnh PGĐ

 

 

 

 Hội trường nhà Văn hóa Trung tâm huyện Bình Lục

7h30

Dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính

 

 

 

 Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh.

 

Thứ 3

16/01/2018

7h30

  Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

Đ/c Giám đốc Sở

 

 

Tại Tỉnh ủy

.

 

 Hậu kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu đối với Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich - Bình Lục

Chi cục TĐC

 

 

 

 

Thứ 4

17/01/2018

   8h30

Dự Hội nghị làm việc với các doanh nghiệp Hàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhân dịp năm mới 2018

Đ/c Nhiên PGĐ

 

 

 

Tại Hội trường tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh

7h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 .

Đ/c Út Chủ tịch Công đoàn

 

 

 

Tại Nhà khách Công đoàn

Thứ 5

18/01/2018

 13h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

 

.

 

Tại phòng họp 401 - Trụ sở Tỉnh ủy 

Thứ 6

19/01/2018

8h

 Đại hội Chi bộ Trung tâm ƯDTBKHCN và KĐKN

 

 

 

Hội trường tầng 6

14h

 Làm việc với các huyện đề xuất các nhiệm vụ KHCN 

 

 

 

 

Thứ 7

20/01/2018

 

Kỷ niệm ngày Đo lường

 

 

 

 

Chủ nhật

21/01/2018