Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018)

 

Thứ/ngày tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

 

Địa điểm

 

 

Thứ 2

08/01/2018

8h

Giao ban cơ quan

Giám đốc Sở

 

 

Hội trường tầng I

14h

 Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 11/12/2017, Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ giai đoạn 2017-2027

 

 

 

Hội trường tầng 3 - Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh

Thứ 3

09/01/2018

8h

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017

 

 

 

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ 4

10/01/2018

8h

  Dự Hội thảo Quản lý Chương trình và hướng dẫn đề xuất các dự án năm 2019 thuộc Chương trình NTMN giai đoạn 2016-2025

 

 

 

Tại Khách Sạn Thể thao, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ 5

11/01/2018

 

 

 

.

 

 

Thứ 6

12/01/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

13/01/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/01/2018