Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Góp ý Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Công văn 210/SKHCN-QLKH - tải nội dung

Nội dung Kế hoạch thực hiện chỉ thị - tải nội dung

Tin liên quan