Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ ĐIỆN THOAIĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
Nguyễn Tất Nhiên
Giám đốc Sở02263854577nguyentatnhien@hanam.gov.vn
Dương Ngọc QuỳnhPhó Giám đốc02263853134duongngocquynh@hanam.gov.vn

Phó Giám đốc02263844198
Hòm Thư Chung  skhcn@hanam.gov.vn
TrầnT. Hồng Hạnh Chánh văn phòng02263853398tranthihonghanh@hanam.gov.vn
Dương Thị Mai Sâm Phó Chánh văn phòng duongthimaisam@hanam.gov.vn
Tạ Thị Huệ
Kế toán trưởng
02263885488
tathihue.khcn@hanam.gov.vn
​Lại Thị Hồng Vân
Văn thư02263852747laithihongvan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thắm​Chuyên viên
 nguyenthitham@hanam.gov.vn
Đào thị ChínhViên chức daothichinh@hanam.gov.vn
Ngô Thị PhươngChuyên viên​ ngothiphuong@hanam.gov.vn
Trần Thị Lan Anh
Chuyên viên​
tranthilananh@hanam.gov.vn
​Tạ Thị Lan HươngPhó Chánh thanh tra tathilanhuong@hanam.gov.vn
Trần Đình BiênPhó Trưởng phòng phụ trách 02263853404, 02263856513trandinhbien@hanam.gov.vn
Phan Văn Điệp Chuyên viên phanvandiep@hanam.gov.vn
Tăng Thị Kim DungChuyên viên tangthikimdung@hanam.gov.vn
Phạm Thị Hồng Thái
Chuyên viên
phamhongthai.khcn@hanam.gov.vn
​Đặng Anh Tuấn
​Chuyên viên
​danganhtuan@hanam.gov.vn
​Vũ Đức Huy
Trưởng phòng QLCN
02263852748
vuduchuy@hanam.gov.vn
Trần Thị Lan
P.Trưởng Phòng QLCN

tranthilan@hanam.gov.vn
Quyền Thế Lực
Quản trị mạng
quyentheluc@hanam.gov.vn
Trần Hồng Nhung
 Chuyên viên
 tranhongnhung@hanam.gov.vn

Chi cục trưởng TCĐLCL
02263853400 
Phạm Anh Tuấn
Chi cục phó TCĐLCL
02263842118
phamanhtuan.khcn@hanam.gov.vn
Vũ Thị Phương Thảo
Chuyên viên

vuthiphuongthao@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tuân
Chuyên viên
 02263853104
nguyenvantuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa
Chuyên viên

nguyenthihoa.khcn@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Út
Tr.phòng KH&CN cơ sở
 02263853408
nguyenvanut@hanam.gov.vn
Trần Xuân Hội
Phó Trưởng phòng KH&CN cơ sở

tranxuanhoi@hanam.gov.vn
Trần Thị Ngọc MaiChuyên viên tranthingocmai@hanam.gov.vn
Nguyễn Quốc ÂnGiám đốc Trung tâm ƯDTB&KĐKN0989547371nguyenquocan@hanam.gov.vn
​Phạm Thanh TuấnViên chức phamthanhtuan@hanam.gov.vn
Trần Thị Thu PhươngViên chức tranthithuphuong@hanam.gov.vn
​Phạm Bá NghĩaViên chức phambanghia@hanam.gov.vn
​Trịnh Văn Mạnh
Viên chức trinhvanmanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Quỳnh NgaViên chức nguyenquynhnga@hanam.gov.vn

Tin liên quan