Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
I.BAN GIÁM ĐỐC
1Nguyễn Tất NhiênGiám đốc Sởnguyentatnhien@hanam.gov.vn
2Dương Ngọc QuỳnhPhó Giám đốcduongngocquynh@hanam.gov.vn
3Nguyễn Thị Khánh ThiệmPhó Giám đốcnguyenthikhanhthiem@hanam.gov.vn
II.VĂN PHÒNG SỞ
1Hòm Thư Chung
skhcn@hanam.gov.vn
2TrầnT. Hồng Hạnh Chánh văn phòngtranthihonghanh@hanam.gov.vn
3Dương Thị Mai Sâm Phó Chánh văn phòngduongthimaisam@hanam.gov.vn
4Lại Thị Hồng VânVăn thưlaithihongvan@hanam.gov.vn
5Nguyễn Thị ThắmChuyên viênnguyenthitham@hanam.gov.vn
6Đào Thị ChínhViên chứcdaothichinh@hanam.gov.vn
7Ngô Thị PhươngChuyên viên ngothiphuong@hanam.gov.vn
8Trần Thị Lan AnhChuyên viên tranthilananh@hanam.gov.vn
III.THANH TRA SỞ
1Tạ Thị Lan HươngPhó Chánh thanh tratathilanhuong@hanam.gov.vn
2Tạ Thị HuệChuyên viêntathihue.khcn@hanam.gov.vn
3Nguyễn Văn TuânChuyên viênnguyenvantuan@hanam.gov.vn
IV.PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
1Trần Đình BiênPhó Trưởng phòng phụ trách trandinhbien@hanam.gov.vn
2Phan Văn Điệp Chuyên viênphanvandiep@hanam.gov.vn
3Tăng Thị Kim DungChuyên viêntangthikimdung@hanam.gov.vn
4Phạm Thị Hồng TháiChuyên viênphamhongthai.khcn@hanam.gov.vn
5Đặng Anh TuấnChuyên viêndanganhtuan@hanam.gov.vn
V.PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
1Vũ Đức HuyTrưởng phòng vuduchuy@hanam.gov.vn
2Trần Thị LanP.Trưởng Phòng tranthilan@hanam.gov.vn
3Trần Thị Thu PhươngViên chứctranthithuphuong@hanam.gov.vn
4Trần Hồng Nhung Chuyên viêntranhongnhung@hanam.gov.vn
VI.PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
1Trần Xuân HộiPhó Trưởng phòng tranxuanhoi@hanam.gov.vn
2Trần Thị Ngọc MaiChuyên viêntranthingocmai@hanam.gov.vn
VII.CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
1Nguyễn Văn ÚtPhó chi cục trưởng phụ trách nguyenvanut@hanam.gov.vn
2Phạm Anh TuấnPhó chi cục trưởng phamanhtuan.khcn@hanam.gov.vn
3Vũ Thị Phương ThảoChuyên viênvuthiphuongthao@hanam.gov.vn
4Trần Thị Mỹ LinhChuyên viêntranthimylinh@hanam.gov.vn
5Nguyễn Thị HoaChuyên viênnguyenthihoa.khcn@hanam.gov.vn
VIII.TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN VÀ KIỂM ĐỊNH, KIỂM NGHIỆM
1Nguyễn Quốc ÂnGiám đốc Trung tâm nguyenquocan@hanam.gov.vn
2Phạm Thanh TuấnViên chứcphamthanhtuan@hanam.gov.vn
3Phạm Bá NghĩaViên chứcphambanghia@hanam.gov.vn
4Trịnh Văn Mạnh
Viên chứctrinhvanmanh@hanam.gov.vn
5Nguyễn Quỳnh NgaViên chứcnguyenquynhnga@hanam.gov.vn
6Quyền Thế LựcViên chứcquyentheluc@hanam.gov.vn