Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ liên hệ

Bộ máy tổ chức Địa chỉ  
Địa chỉ liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.853.398

Fax: 02263.853.398.

Email: Idandip@hn.vnn.vn

 hoặc: skhcn@hanam.gov.vn                    

Website: http://khoahoccongnghehanam.gov.vn/

Cổng thông tin điện tử: http://hanam.gov.vn/vi-vn/skhcn

Tin liên quan